Szíriai kutyafajták

A szíriai kutyafajták lenyűgöző világa.

Szíriai kutyafajták: Az ókori Közel-Kelet

Szíria gazdag és változatos történelemmel rendelkező ország. Évezredeken át kultúrák, civilizációk és kereskedelmi útvonalak olvasztótégelye volt. Az élővilág, különösen a kutyafajták, ezt a gazdag múltat tükrözik. Bár Szíriában talán nincs annyi nemzetközileg elismert kutyafajta, mint más országokban, van néhány érdekes helyi fajta, illetve olyan, amely mély történelmi kötődéssel bír az országhoz.

1. Az aleppói pinscher

Az aleppói pinscher néven is ismert kutya egy ritka és ősi fajta, amely az Aleppó környéki régióból származik. A többi pinscherfajtához hasonlóan az aleppói pinscher kis és közepes méretű, rövid szőrzettel és éber, energikus temperamentummal rendelkezik. Bár eredetileg vadászatra vagy őrző-védő kutyaként használhatták, ma már főként társas kutyák.

2. Szíriai juhászkutya

Ez a robusztus és szívós kutya tökéletesen alkalmazkodott Szíria zord éghajlatához és terepviszonyaihoz. Vastag szőrzetével és hűséges, védelmező ösztönével ezeket a kutyákat hagyományosan a csordák őrzésére és a tanyák védelmére használták. Intelligenciájukról és önálló gondolkodásukról ismertek.

3. Szaluki (perzsa agár)

Bár a szaluki számos közel-keleti országban, köztük Szíriában is megtalálható, különleges kötődése van a régióhoz. Ez az elegáns és kecses kutya hihetetlen gyorsaságáról és kitartásáról ismert. A szaluki történelmi ábrázolásai több ezer évre nyúlnak vissza, és gyakran királyok és nemesek társaságában ábrázolják. Finom, karcsú alakjával és selymes szőrzetével a szaluki nemcsak kiváló vadász, hanem szeretett társ is.

Kutyák a szíriai kultúrában

A szíriai kultúrában a kutyák gyakran játszottak funkcionális szerepet, akár pásztorkutyaként, őrkutyaként vagy vadászsegédként. Mivel Szíria túlnyomórészt muszlim, a kutyákkal kapcsolatban vannak bizonyos vallási nézetek, de hasznosságuk és értékük, különösen a vidéki területeken, tagadhatatlan.

A közelmúltbeli szíriai konfliktusok azonban sok kutya számára szomorú valóságot eredményeztek, sok kutyát elhagytak vagy otthontalanná tettek. Szerencsére vannak civil szervezetek és helyi aktivisták, akik ezen állatok védelméért és jólétéért dolgoznak.

Iratkozz fel a hírlevélre,
hogy mindig informálva legyél az aktuális kutyatrendekről.
Nem fogjuk spamelni a postaládádat! Nem adjuk el vagy adjuk ki az e-mail címét.
További információkat az Adatvédelmi nyilatkozatok szabályzatunkban talál.
dogbible - egy platform azoknak, akik szeretik a kutyákat
<svg aria-hidden="true" focusable="false" data-icon="facebook" role="img" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512"><path fill="currentColor" d="M504 256C504 119 393 8 256 8S8 119 8 256c0 123.78 90.69 226.38 209.25 245V327.69h-63V256h63v-54.64c0-62.15 37-96.48 93.67-96.48 27.14 0 55.52 4.84 55.52 4.84v61h-31.28c-30.8 0-40.41 19.12-40.41 38.73V256h68.78l-11 71.69h-57.78V501C413.31 482.38 504 379.78 504 256z" data-v-b19174da="" class=""></path></svg> <svg aria-hidden="true" focusable="false" data-icon="instagram" role="img" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 448 512"><path fill="currentColor" d="M224.1 141c-63.6 0-114.9 51.3-114.9 114.9s51.3 114.9 114.9 114.9S339 319.5 339 255.9 287.7 141 224.1 141zm0 189.6c-41.1 0-74.7-33.5-74.7-74.7s33.5-74.7 74.7-74.7 74.7 33.5 74.7 74.7-33.6 74.7-74.7 74.7zm146.4-194.3c0 14.9-12 26.8-26.8 26.8-14.9 0-26.8-12-26.8-26.8s12-26.8 26.8-26.8 26.8 12 26.8 26.8zm76.1 27.2c-1.7-35.9-9.9-67.7-36.2-93.9-26.2-26.2-58-34.4-93.9-36.2-37-2.1-147.9-2.1-184.9 0-35.8 1.7-67.6 9.9-93.9 36.1s-34.4 58-36.2 93.9c-2.1 37-2.1 147.9 0 184.9 1.7 35.9 9.9 67.7 36.2 93.9s58 34.4 93.9 36.2c37 2.1 147.9 2.1 184.9 0 35.9-1.7 67.7-9.9 93.9-36.2 26.2-26.2 34.4-58 36.2-93.9 2.1-37 2.1-147.8 0-184.8zM398.8 388c-7.8 19.6-22.9 34.7-42.6 42.6-29.5 11.7-99.5 9-132.1 9s-102.7 2.6-132.1-9c-19.6-7.8-34.7-22.9-42.6-42.6-11.7-29.5-9-99.5-9-132.1s-2.6-102.7 9-132.1c7.8-19.6 22.9-34.7 42.6-42.6 29.5-11.7 99.5-9 132.1-9s102.7-2.6 132.1 9c19.6 7.8 34.7 22.9 42.6 42.6 11.7 29.5 9 99.5 9 132.1s2.7 102.7-9 132.1z" data-v-b19174da="" class=""></path></svg> <svg aria-hidden="true" focusable="false" data-icon="pinterest" role="img" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 496 512"><path fill="currentColor" d="M496 256c0 137-111 248-248 248-25.6 0-50.2-3.9-73.4-11.1 10.1-16.5 25.2-43.5 30.8-65 3-11.6 15.4-59 15.4-59 8.1 15.4 31.7 28.5 56.8 28.5 74.8 0 128.7-68.8 128.7-154.3 0-81.9-66.9-143.2-152.9-143.2-107 0-163.9 71.8-163.9 150.1 0 36.4 19.4 81.7 50.3 96.1 4.7 2.2 7.2 1.2 8.3-3.3.8-3.4 5-20.3 6.9-28.1.6-2.5.3-4.7-1.7-7.1-10.1-12.5-18.3-35.3-18.3-56.6 0-54.7 41.4-107.6 112-107.6 60.9 0 103.6 41.5 103.6 100.9 0 67.1-33.9 113.6-78 113.6-24.3 0-42.6-20.1-36.7-44.8 7-29.5 20.5-61.3 20.5-82.6 0-19-10.2-34.9-31.4-34.9-24.9 0-44.9 25.7-44.9 60.2 0 22 7.4 36.8 7.4 36.8s-24.5 103.8-29 123.2c-5 21.4-3 51.6-.9 71.2C65.4 450.9 0 361.1 0 256 0 119 111 8 248 8s248 111 248 248z" data-v-b19174da="" class=""></path></svg>