Az összes újfundlandi keresztezett fajta áttekintése

Az újfundlandi keverékek az újfundlandi fajtatiszta kutyák és egy másik fajta vagy keverék kutyák keresztezése. Ezek a kutyák méretükről, barátságosságukról és a különböző környezetekhez való alkalmazkodóképességükről ismertek.

Újfundlandi kivágott fehér háttér, fajta leírása nagy kutya fehér fekete bundával

Újfundland

Kanada

Részletek mutatása

5 Az újfundlandi korcsok előnyei

Az újfundlandi keverék fajta kiváló választás lehet a két világ legjobb tulajdonságait kereső állatbarátok számára. Íme, a fajtatiszta újfundlandival keresztezett keverékfajták öt előnye:

  1. Egészségesebbek, mint a fajtatiszta kutyák: A keverék kutyák gyakran egészségesebbek, mint fajtatiszta szüleik, mivel mindkét szülőktől nagyobb genetikai változatosságot örökölnek. Ez azt jelenti, hogy kevésbé hajlamosak az örökletes betegségekre és egészségügyi problémákra.

  2. Alacsonyabb az örökletes betegségek kockázata: A fajtatiszta újfundlandiaknál a beltenyésztés és bizonyos tulajdonságok tenyésztése miatt nagyobb lehet az örökletes betegségek kockázata. Más fajtával vagy keverékfajtával való keresztezéssel a keverék kutyáknál alacsonyabb lehet ezeknek a betegségeknek a kockázata.

  3. Egyedi tulajdonságok, amelyek mindkét szülőtől származnak: A keverékfajták mindkét szülőtől örökölnek tulajdonságokat, így egyedi és egyedi kutyákká válnak. Egy újfundlandi keverék kutyával olyan egyedi tulajdonságokra számíthat, mint a szőrszín, a szőrtípus vagy az arcvonások.

  4. Jobb alkalmazkodóképesség a különböző környezetekhez: A keverékfajták jobban alkalmazkodnak a különböző környezetekhez és életkörülményekhez, mint a fajtatiszta kutyák. A genetikai sokféleségnek és a különböző fajták vagy keverékek keveredésének köszönhetően a keverékfajták alkalmazkodni tudnak a különböző környezetekhez.

  5. Könnyebben kiképezhető, mint egyes fajtatiszta kutyák: Egyes fajtatiszta kutyákat a sajátos fajtatulajdonságaik miatt nehezebb kiképezni. Az újfundlandi kutyával való keresztezésből származó keverékek azonban barátságosságuk és intelligenciájuk miatt könnyebben képezhetők és gyorsabban tanulnak.

Hund,Fleischfresser,Hunderasse,Gras,Arbeitstier,Begleithund,Schnauze,Pflanze,Sportliche Gruppe,Baum, Karin Meiser - Brietsche
Iratkozz fel a hírlevélre,
hogy mindig informálva legyél az aktuális kutyatrendekről.
Nem fogjuk spamelni a postaládádat! Nem adjuk el vagy adjuk ki az e-mail címét.
További információkat az Adatvédelmi nyilatkozatok szabályzatunkban talál.
dogbible - egy platform azoknak, akik szeretik a kutyákat
<svg aria-hidden="true" focusable="false" data-icon="facebook" role="img" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512"><path fill="currentColor" d="M504 256C504 119 393 8 256 8S8 119 8 256c0 123.78 90.69 226.38 209.25 245V327.69h-63V256h63v-54.64c0-62.15 37-96.48 93.67-96.48 27.14 0 55.52 4.84 55.52 4.84v61h-31.28c-30.8 0-40.41 19.12-40.41 38.73V256h68.78l-11 71.69h-57.78V501C413.31 482.38 504 379.78 504 256z" data-v-b19174da="" class=""></path></svg> <svg aria-hidden="true" focusable="false" data-icon="instagram" role="img" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 448 512"><path fill="currentColor" d="M224.1 141c-63.6 0-114.9 51.3-114.9 114.9s51.3 114.9 114.9 114.9S339 319.5 339 255.9 287.7 141 224.1 141zm0 189.6c-41.1 0-74.7-33.5-74.7-74.7s33.5-74.7 74.7-74.7 74.7 33.5 74.7 74.7-33.6 74.7-74.7 74.7zm146.4-194.3c0 14.9-12 26.8-26.8 26.8-14.9 0-26.8-12-26.8-26.8s12-26.8 26.8-26.8 26.8 12 26.8 26.8zm76.1 27.2c-1.7-35.9-9.9-67.7-36.2-93.9-26.2-26.2-58-34.4-93.9-36.2-37-2.1-147.9-2.1-184.9 0-35.8 1.7-67.6 9.9-93.9 36.1s-34.4 58-36.2 93.9c-2.1 37-2.1 147.9 0 184.9 1.7 35.9 9.9 67.7 36.2 93.9s58 34.4 93.9 36.2c37 2.1 147.9 2.1 184.9 0 35.9-1.7 67.7-9.9 93.9-36.2 26.2-26.2 34.4-58 36.2-93.9 2.1-37 2.1-147.8 0-184.8zM398.8 388c-7.8 19.6-22.9 34.7-42.6 42.6-29.5 11.7-99.5 9-132.1 9s-102.7 2.6-132.1-9c-19.6-7.8-34.7-22.9-42.6-42.6-11.7-29.5-9-99.5-9-132.1s-2.6-102.7 9-132.1c7.8-19.6 22.9-34.7 42.6-42.6 29.5-11.7 99.5-9 132.1-9s102.7-2.6 132.1 9c19.6 7.8 34.7 22.9 42.6 42.6 11.7 29.5 9 99.5 9 132.1s2.7 102.7-9 132.1z" data-v-b19174da="" class=""></path></svg> <svg aria-hidden="true" focusable="false" data-icon="pinterest" role="img" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 496 512"><path fill="currentColor" d="M496 256c0 137-111 248-248 248-25.6 0-50.2-3.9-73.4-11.1 10.1-16.5 25.2-43.5 30.8-65 3-11.6 15.4-59 15.4-59 8.1 15.4 31.7 28.5 56.8 28.5 74.8 0 128.7-68.8 128.7-154.3 0-81.9-66.9-143.2-152.9-143.2-107 0-163.9 71.8-163.9 150.1 0 36.4 19.4 81.7 50.3 96.1 4.7 2.2 7.2 1.2 8.3-3.3.8-3.4 5-20.3 6.9-28.1.6-2.5.3-4.7-1.7-7.1-10.1-12.5-18.3-35.3-18.3-56.6 0-54.7 41.4-107.6 112-107.6 60.9 0 103.6 41.5 103.6 100.9 0 67.1-33.9 113.6-78 113.6-24.3 0-42.6-20.1-36.7-44.8 7-29.5 20.5-61.3 20.5-82.6 0-19-10.2-34.9-31.4-34.9-24.9 0-44.9 25.7-44.9 60.2 0 22 7.4 36.8 7.4 36.8s-24.5 103.8-29 123.2c-5 21.4-3 51.6-.9 71.2C65.4 450.9 0 361.1 0 256 0 119 111 8 248 8s248 111 248 248z" data-v-b19174da="" class=""></path></svg>