könnyű angol Foxhound, vadászkutya fajta, vadászkutya Angliából pontokkal, hosszú nyelvű kutya, falkás, kutyafalka, kutyafalka Kutyatartási tippek 01.03.2021

Vadászkutyakiképzés: költségek, eljárás és időtartam

Vadászatra szeretné kiképezni a kutyáját? Ezt kell tudni a vadászkutyakiképzésről.

Minden a vadászkutyakiképzés folyamatáról, költségeiről és időtartamáról.

A vadászkutya kiképzése alapvetően a kölyökkutya otthonába költözésének első napján kezdődik. Az első pillanat rendkívül fontos és nagy jelentőségű, mert a kiskutya azonnal meg kell tanulnia, hogy Ön a falkavezér. Ezenkívül a kiskutyának az első pillanattól kezdve meg kell tanulnia, hogy tisztelje az embereket és a házat is. Ezt a hierarchiát fegyelemmel és következetességgel érvényesítheti. Ezenkívül a rögzített etetési időket, valamint a szobatisztaságra nevelést már az első napon meg kell tartani.

A vadászkutya kiképzés menete

A vadászkutyakiképzés során Ön és kutyája is megtanulják, hogyan kell működnie a kommunikációnak Ön és a vadászkutyája között. Ebben döntő szerepet játszik a testbeszéd. Továbbá megtanulja, hogyan kell megjelölni a vadászhelyeket, és hogyan kell a leendő vadászkutyájának felvennie a vadat. A vadászkutyakiképzés másik része a távolságok közötti döntéshozatal.

A kutyás vadászat speciális kiképzése a jó vadászati munka alapvető összetevőinek megismertetésével kezdődik. Általában a kölyök ekkor körülbelül hét hónapos, de a pontos életkor a fajtától és az egyes kölyköktől is függ. A leendő vadászkutya kiképzésének korai szakasza rendkívül fontos, és semmiképpen sem szabad alábecsülni. A sikeres vadászkutyakiképzés fontos tényezője az Ön és a kiskutya közötti kapcsolat, amely már az első napokban kialakul. Tehát sok előkészítő munkát kell végezni, és erős kötődést kell kialakítani Ön és a kölyök között, mielőtt az első bábu használatára sor kerülne.

Kutya, emlős, gerinces, Canidae, kutyafajta, beagle, ragadozó, pöttyös beagle áll a mezőn

A vadászkutyakiképzés legfontosabb követelménye

Ahhoz, hogy kutyája vadászkutyaként jó alakot tudjon vágni, elengedhetetlen, hogy kutyája lövésálló legyen. Ha a kutya pánikba esik a lövés leadásakor, vagy hibát követ el a lövést megelőzve, akkor nem alkalmas vadászkutyaként való használatra.

A vadászkutyává való kiképzés során a kölyökkutyát már korán hozzászoktatják a lövésekhez. A lövések leadása egyidejűleg történik egy bábu eldobásával. Már ebben a szakaszban a kutya reakciója alapján megállapítható, hogy alkalmas-e vadászkutyának. Ha alkalmas, akkor nagy érdeklődéssel fogja érzékelni a lövést, és közben figyelmesen követi a bábu röppályáját. A kiképzésnek ez a része biztosítja, hogy a kutya a lövés leadása után figyeljen a leeső tárgyakra, majd jelezze azokat.

A speciális képzés költsége és időtartama

A speciális képzés költségei nagyon eltérőek lehetnek. A döntő tényező itt a mutatott kezdeményezés mértéke, mert ha nem fektet időt és energiát leendő vadászkutyája kiképzésébe, akkor magasabb költségekkel kell számolnia. Ha a kutyát továbbra is külső helyszínen tartják, akkor havi 600 és 1500 euró közötti költségekkel kell számolnia.

A vadászkutyává való kiképzés időtartama az egyes kutyáktól és a különböző kiképzési céloktól függ. Ez általában négy-hat hónap. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a vadászkutya-kiképzés sikeres elvégzése után is további edzésekre van szükség, mivel csak így fejlesztheti és támogathatja kutyája vadászati képességeit.

Részletek áttekintése

Előfeltétel: a kutyának lövésállónak kell lennie.

Költségek: 600 és 1500 euró között

Időtartam: négy és hat hónap között

barna fehér német drótszőrű pointer, német kutyafajta, nagy vadászkutya, durva szőrű kutya bogyókkal a szájban
Borítókép: Shutterstock / John W Hancock
Köszönöm, hogy elolvastad

További cikkek

Iratkozz fel a hírlevélre,
hogy mindig informálva legyél az aktuális kutyatrendekről.
Nem fogjuk spamelni a postaládádat! Nem adjuk el vagy adjuk ki az e-mail címét.
További információkat az Adatvédelmi nyilatkozatok szabályzatunkban talál.
dogbible - egy platform azoknak, akik szeretik a kutyákat
<svg aria-hidden="true" focusable="false" data-icon="facebook" role="img" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512"><path fill="currentColor" d="M504 256C504 119 393 8 256 8S8 119 8 256c0 123.78 90.69 226.38 209.25 245V327.69h-63V256h63v-54.64c0-62.15 37-96.48 93.67-96.48 27.14 0 55.52 4.84 55.52 4.84v61h-31.28c-30.8 0-40.41 19.12-40.41 38.73V256h68.78l-11 71.69h-57.78V501C413.31 482.38 504 379.78 504 256z" data-v-b19174da="" class=""></path></svg> <svg aria-hidden="true" focusable="false" data-icon="instagram" role="img" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 448 512"><path fill="currentColor" d="M224.1 141c-63.6 0-114.9 51.3-114.9 114.9s51.3 114.9 114.9 114.9S339 319.5 339 255.9 287.7 141 224.1 141zm0 189.6c-41.1 0-74.7-33.5-74.7-74.7s33.5-74.7 74.7-74.7 74.7 33.5 74.7 74.7-33.6 74.7-74.7 74.7zm146.4-194.3c0 14.9-12 26.8-26.8 26.8-14.9 0-26.8-12-26.8-26.8s12-26.8 26.8-26.8 26.8 12 26.8 26.8zm76.1 27.2c-1.7-35.9-9.9-67.7-36.2-93.9-26.2-26.2-58-34.4-93.9-36.2-37-2.1-147.9-2.1-184.9 0-35.8 1.7-67.6 9.9-93.9 36.1s-34.4 58-36.2 93.9c-2.1 37-2.1 147.9 0 184.9 1.7 35.9 9.9 67.7 36.2 93.9s58 34.4 93.9 36.2c37 2.1 147.9 2.1 184.9 0 35.9-1.7 67.7-9.9 93.9-36.2 26.2-26.2 34.4-58 36.2-93.9 2.1-37 2.1-147.8 0-184.8zM398.8 388c-7.8 19.6-22.9 34.7-42.6 42.6-29.5 11.7-99.5 9-132.1 9s-102.7 2.6-132.1-9c-19.6-7.8-34.7-22.9-42.6-42.6-11.7-29.5-9-99.5-9-132.1s-2.6-102.7 9-132.1c7.8-19.6 22.9-34.7 42.6-42.6 29.5-11.7 99.5-9 132.1-9s102.7-2.6 132.1 9c19.6 7.8 34.7 22.9 42.6 42.6 11.7 29.5 9 99.5 9 132.1s2.7 102.7-9 132.1z" data-v-b19174da="" class=""></path></svg> <svg aria-hidden="true" focusable="false" data-icon="pinterest" role="img" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 496 512"><path fill="currentColor" d="M496 256c0 137-111 248-248 248-25.6 0-50.2-3.9-73.4-11.1 10.1-16.5 25.2-43.5 30.8-65 3-11.6 15.4-59 15.4-59 8.1 15.4 31.7 28.5 56.8 28.5 74.8 0 128.7-68.8 128.7-154.3 0-81.9-66.9-143.2-152.9-143.2-107 0-163.9 71.8-163.9 150.1 0 36.4 19.4 81.7 50.3 96.1 4.7 2.2 7.2 1.2 8.3-3.3.8-3.4 5-20.3 6.9-28.1.6-2.5.3-4.7-1.7-7.1-10.1-12.5-18.3-35.3-18.3-56.6 0-54.7 41.4-107.6 112-107.6 60.9 0 103.6 41.5 103.6 100.9 0 67.1-33.9 113.6-78 113.6-24.3 0-42.6-20.1-36.7-44.8 7-29.5 20.5-61.3 20.5-82.6 0-19-10.2-34.9-31.4-34.9-24.9 0-44.9 25.7-44.9 60.2 0 22 7.4 36.8 7.4 36.8s-24.5 103.8-29 123.2c-5 21.4-3 51.6-.9 71.2C65.4 450.9 0 361.1 0 256 0 119 111 8 248 8s248 111 248 248z" data-v-b19174da="" class=""></path></svg>